poniedziałek, 2 grudnia 2019

Pokora jest twoją siłą


Pokora nie jest popularna na tym świecie.
Przez ostatnie kilka dni uczyliśmy się o tym, że pokora jest niezwykle ważną cechą w Bożych oczach, stanowi też ogromną część tego Kim On jest! Jednakże, w świecie, w którym żyjemy, pokora nie zawsze jest postrzegana w pozytywnym świetle.
Rzeczywistość jest taka, że pokorni ludzie są czasem postrzegani jako słabi i godni pożałowania, tacy, których można wykorzystać do realizacji swoich celów. Ponieważ zaś model dążenia do sukcesu w naszym społeczeństwie oparty jest na przebojowości, sile i umiejętności zdobywania przewagi nad konkurencją, pokora często widziana jest raczej jako słabość niż mocna strona.
Ale - i to nie jest niespodzianka - świat jest w błędzie! Biblia mówi w Psalmie 25,9, „Sprawia, że pokorni wygrywają w sądzie, i swoje ścieżki wskazuje pragnącym się uczyć”. 
Co to oznacza dzisiaj dla ciebie i dla mnie? Pokora jest postrzegana w tym świecie jako słabość, ale w Królestwie Bożym to klucz, dzięki któremu mamy przywilej być prowadzonymi i nauczanymi przez samego Boga.
Dlaczego? Ponieważ kiedy jesteśmy pokorni, nie polegamy na własnych siłach czy inteligencji w kierowaniu swoim życiem. Twoja pokora przyciągnie Boga i pozwoli Mu działać w twoim życiu, w przeciwieństwie do dumy, która odpycha Boga i powstrzymuje Go od działania. Ponieważ Bóg obdarza łaską pokornych...
Zachęcam cię, byś szukał i rozwijał pokorę i poleganie na Bogu, tak by Jego Duch mógł cię prowadzić swoją doskonałą drogą w sprawiedliwości.
Pamiętaj: Pokora nie jest słabością... jest twoją siłą!

  plan Biblia: Www.cudakazdegodnia.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz