wtorek, 10 grudnia 2019

Wołanie o Bożą mądrość II


Wołanie o mądrość
"Tu trzeba mądrości" (Objawienie 13:18a). Potrzebujemy mądrości częściej niż nam się wydaje. Mądrość przebija się przez emocje i dociera do istoty problemu. "Jak postąpić mądrze?" to bardzo użyteczne pytanie przy podejmowaniu decyzji. "Co jest najlepsze dla organizacji?" to mądre pytanie, które warto zadawać, bo odnosi się zarówno do biznesu jak i służby. Bóg często uczy nas poprzez naszą sytuację finansową: przez pieniądze lub ich brak. W sytuacji, gdy nie mamy zbyt wiele, musimy być wyjątkowo roztropni, jeśli chodzi o sposób, w jaki je wydajemy. Mądrość mówi nam, żeby ograniczyć wydatki i nie podejmować dalszych zobowiązań finansowych. Nie jest to przejaw braku wiary w Boga, ale bycie mądrym zarządcą tego, co nam powierzono. Gdy podejmujemy mądre decyzje, Bóg widzi, że może nam zaufać i powierzyć więcej. Mądre zarządzanie przyciąga hojnych dawców. 
Mądrzy ludzie nie są niecierpliwi ani nie popadają w desperację. Mądrość robi krok w tył i z dystansu wnikliwie bada sytuację zanim ruszy naprzód. Czy konsekwentnie zabiegasz o mądrość? Wiedza i doświadczenie połączone ze zdrowym rozsądkiem i roztropnością, to doskonały przepis na mądrość. Mądrość, to dążenie do zrozumienia jak dana kwestia może wyglądać z Bożej perspektywy. To właśnie dlatego mądrość znaleziona w Bożym Słowie jest tak trafną odpowiedzią na nasze codzienne wyzwania. 
Biblia jest skarbnicą mądrości, która czeka na odkrycie przez tego, kto jej poszukuje. Dlatego nie tylko módl się, czytaj i medytuj nad Słowem Bożym, ale również poszukuj mądrych ludzi (Ewangelia Mateusza 12:42). Szukaj ludzi starszych, których postępowanie odznacza się rozwagą. Pomogą ci zweryfikować przebłyski mądrości, które pojawiają się gdy studiujesz Pismo Święte. Czytaj książki i słuchaj nauk mądrych ludzi. Gdy obcujesz z mądrością wystarczająco długo, ona ci się udzieli. Korzystaj z każdej okazji, żeby prosić o mądrość. Bądź roztropny w swoich relacjach z innymi. Bądź rozważny zarządzając pieniędzmi i swoim czasem. Zanim się spostrzeżesz, twoja mądrość przyciągnie innych, którzy też jej poszukują. 
Perłą w koronie mądrości jest bojaźń Boża. "Bojaźń PANA jest początkiem poznania. Głupcy pogardzają mądrością i karnością" (Przypowieści Salomona 1:7). Bojaźń Boża umożliwia ci otrzymanie mądrości. Jej brak przekłada się na brak mądrości. Nic więc dziwnego, że nasz świat jest pełen głupców. Utraciliśmy naszą bojaźń Bożą, więc mądrość nas opuściła. Bojaźń Boża pozwala mądrości dojrzeć. Bóg udziela mądrości tym, którzy się Go boją. 
Miłość Boża, uwielbienie i poznawanie Go, służba Mu - tak, ale także bojaźń. 
Dzięki temu stajesz się gotowy na otrzymanie mądrości. Nie spoufalaj się z Bogiem na tyle, by utracić bojaźń przed Nim. To niemądre i prowadzi do głupoty. Mądrość oczekuje, że ogłosisz czas żniwa. Zerwij ją i smakuj jak śliwkę, soczysty owoc w gorący letni dzień. Spróbuj i zobacz, że mądrość jest dobra. Nikt nigdy nie narzekał na nadmiar mądrości. Wołaj o nią często. Poszukuj mądrych ludzi, proś ich i Boga o mądrość. Takie postępowanie to przejaw mądrości.

 Wisdom Hunters - Seeking daily the heart of God 

niedziela, 8 grudnia 2019

Poszukiwacze mądrości IPoszukiwacze mądrości
Mądrość jest cennym dobrem. Ludzie do niej lgną. Reprezentuje słowo Pana, więc jej wartość jest ogromna. Mądrość jest jednym z powodów, dla których uczęszczamy do kościoła, słuchamy wartościowych nauk o Biblii i szukamy doświadczonych mentorów. Mądrości trzeba poszukiwać i o nią prosić. Nie jest czymś co przychodzi ot tak; jest darem od Boga. Mądrość jest czymś, co hołubimy i co niezwykle cenimy. Jest darem, który chroni nas przed decyzjami, których konsekwencje mogą zaważyć na reszcie naszego życia i daje nam odwagę do kontynuowania lub porzucenia tego, co robimy. Mądrość jest bronią, w którą Bóg wyposaża swoich wojowników. Mądrość jak miecz rozcina zasłonę pomieszania i daje nam jasność myślenia. Przemienia codzienne decyzje w pasmo małych sukcesów. Ostrzega nas przed nadciągającym niebezpieczeństwem. 
Jednak mądrość nie chroni przed grzechem. Człowiek mądry nadal powinien być pociągany do odpowiedzialności za swoje czyny — może nawet bardziej niż inni. Mądrym ludziom łatwo jest popaść w pychę (Księga Jeremiasza 9:23). Sercu, w którym mądrość zmieszała się z pychą, wydaje się, że stoi ponad prawem i zasady obowiązujące wszystkich go nie dotyczą. Na początku trudno to rozpoznać, jednak z czasem to wewnętrzne przeświadczenie staje się przyczyną rozkładu, jak wtedy, gdy fundamenty zostają zaatakowane przez termity. Jeżeli nie utrzymamy pychy w ryzach, przemieni ona mądrość w próżność i arogancję. Bardzo smutny jest obraz mądrego niegdyś lidera, który pozwolił, by pycha osłabiła w nim bojaźń Bożą. Mądrość jest Bożym darem urzeczywistniania zadań związanych z budowaniem Królestwa Bożego. Jeśli wykorzystujemy mądrość tylko na własny użytek, stajemy się wyrachowani.
Szukaj więc ludzi prawdziwie mądrych, których najwyższym priorytetem jest Bóg. Spaczona mądrość wynika z duchowych zaniedbań, podczas gdy czysty szczep mądrości wydaje owoc życia duchowego. To mądrość — idąca w parze z pokorą i posłuszeństwem wobec Boga — pomaga nam zwieńczyć nasze dzieło sukcesem. Autentyczna mądrość jest skuteczna w każdej sytuacji. Poszukuj jej w Biblii, w książkach, u innych ludzi, w kolejach losu, filmach, życiowych doświadczeniach i całym stworzeniu. Kiedy ją znajdziesz, nie zakładaj, że raz znaleziona będzie ci towarzyszyła zawsze. Dziękuj Bogu za mądre decyzje. Niech służą Jego chwale i Jego celom. Pozwól aby mądrość uczyła cię pokory, a nie wywoływała u ciebie poczucie wyższości. Wszyscy jesteśmy poszukiwaczami Bożej mądrości. Będziemy jej szukać aż znajdziemy się w niebie. 
Mądrość jest aktywna, żywa i zawsze potrzebuje świeżej inspiracji od Boga. Uczyń modlitwę drogą do Bożej mądrości. Proś Go regularnie, aby ukazał ci swoją perspektywę i ku czemu skłania się w tej sprawie Jego serce. Pozwól, aby mądrość zbliżała cię do twojego niebieskiego Ojca w uwielbieniu i świadomości, że na Nim polegasz. Powierzaj Mu swoje mądre intencje i zamiary. Niech niebieski Ojciec pomoże ci w podejmowaniu mądrych decyzji. 
Bądź szafarzem mądrości dla innych, stwarzaj okazje by mogli poznawać motywy, którymi się kierujesz i zrozumieli życiowe lekcje, poprzez które Bóg ukształtował twoją wiarę. Każdy z nas dysponuje mądrością, którą może podzielić się z innymi. Przeznacz czas na słuchanie o tym z czym zmaga się druga osoba. To, co jako pierwsze przychodzi jej do głowy, wymaga szczególnej uwagi. Bądź gotowy, by cierpliwie i ze zrozumieniem słuchać o jej zmaganiach. Dopiero po wysłuchaniu wszystkiego, w pokorze, przedstaw możliwe wyjścia z danej sytuacji i poproś o ich rozważenie. Mądrość jest uprzejma. Udziela odpowiedzi wszystkim, którzy o nią proszą i robi to w duchu łaski, jak towarzysz podróży. 
Szukaj mądrości i dziel się mądrością motywowaną pokornym poddaniem się Bogu.Wisdom Hunters - Seeking daily the heart of God 

piątek, 6 grudnia 2019

Przynieś Bogu wszystko co cię obciąża!


Przynieś Bogu wszystko co cię obciąża!

Czy czujesz się czasem zniewolony przez swoje troski? Albo przytłoczony presją codzienności? A może przeciążony do tego stopnia, że jesteś przekonany, że dłużej już nie dasz rady?
Uwielbienie potrafi rozluźnić krępujące cię łańcuchy, umożliwiając złapanie oddechu, bo koncentrujesz się wtedy na Nim, a nie na przeciwnościach.
Oddając chwałę Bogu, odwracasz oczy od zmartwień, a skupiasz je na Panu. Wywyższając wielkość Boga, tym samym uznajesz swoje problemy za małe w porównaniu do Jego wielkości. Uwielbienie daje siłę, by wszystko oddać Bogu. Z twojego serca zostaje zdjęty ciężar.
Właśnie taką wewnętrzną wolność chce nam dać Jezus, zapraszając nas do oddawania Mu chwały. W Biblii czytamy: „Dam im na usta słowa: Pokój! Pokój dalekim i bliskim! – mówi Pan – oraz: Ja go uleczę!” (Izajasz 57:19).
Jak widzisz, oddawanie Bogu chwały nie jest zarezerwowane tylko dla tych, „którzy dobrze się prowadzą”. Niezależnie od tego, w jakim momencie czy okresie życia jesteś obecnie, zachęcam cię, byś wszystko, co cię obciąża, przyniósł Bogu, nawet jeśli wcale nie odczuwasz pragnienia, by chwalić Boga.

środa, 4 grudnia 2019

Jezus jest najdoskonalszym wzorem pokoryJezus naszym doskonałym wzorem pokory!
Zauważyłeś, że pokora była cechą charakterystyczną Jezusa?
Będąc Bogiem, stał się człowiekiem, przyjmując wszystkie aspekty człowieczeństwa. Poznał co to odrzucenie, brak zrozumienia, smutek, ból, opuszczenie, a nawet zdradę.
Nie tylko był po prostu człowiekiem. Stał się też sługą ludzi do tego stopnia, że uniżył siebie przed nimi. O tym czytamy w Biblii, w Ew. Jana 13,5: „Następnie nalał wody do miednicy, zaczął myć nogi uczniów i wycierać ręcznikiem, którym był przepasany”. 
Oto Król wszechświata klęka i umywa stopy swoim uczniom...
Był nawet więcej niż tylko sługą, stał się dobrowolnym niewolnikiem, godząc się na niesprawiedliwy ciężar: ciężar naszych grzechów, przybicie do krzyża, który z tak wielkim cierpieniem niósł przez całą Drogę Krzyżową aż na Golgotę. Człowiek wśród ludzi. On wiedział jak zachować czyste serce i wdzięczność za wszystko, co otrzymał od Ojca. Ta pokora, która uwieńczyła Go majestatem, jest pokorą doskonałą, nieskażoną nawet cieniem fałszywej skromności.
Cóż za przykład dla nas,... nasz Bóg przepełniony jedną z najpiękniejszych cech jakie istnieją: pokorą. Dlatego zachęcam cię, byś szukał i rozwijał tę samą pokorę w swoim sercu, byś każdego dnia, mógł coraz bardziej być do Niego podobny!

  plan Biblia: Www.cudakazdegodnia.pl