niedziela, 26 stycznia 2020

Jeśli Jezus znalazł radość w poddaniu się, czego mam się spodziewać, żyjąc z Chrystusem?
Wielkim motywem i natchnieniem w sprawowaniu posługi nie jest fakt, że Bóg mnie zbawił i uświęcił, czy uzdrowił. Wszystko to jest prawdą, ale potężną siłą napędową służby jest uświadomienie sobie, że każdy wartościowy fragment mojego życia zawdzięczam odkupieniu. Z radością uświadamiam sobie, że nie mogę żyć własnym życiem; jestem dłużnikiem Chrystusa i jako taki mogę realizować w moim życiu wyłącznie Jego cele.

Radość Jezusa Chrystusa polegała na całkowitym oddaniu i poświęceniu samego siebie Ojcu, radości robienia tego, do czego Ojciec Go posłał. O taką właśnie radość Jezus modli się dla swoich uczniów. Nie chodzi o to, by usiłować działać tak jak Jezus, ale o osobistą obecność Ducha Świętego, który kształtuje w nas naturę Jezusa. Jedną z pociech na tej drodze stanowi niezgłębiona radość Ducha Świętego, która objawia się w nas tak, jak w Synu Bożym, kiedy był w ciele.

„Zatem, bracia, nie jesteśmy dłużnikami ciała wewnętrznego, aby żyć według cielesnej natury; bo jeśli żyjecie według cielesnej natury macie umrzeć; zaś jeśli Duchem uśmiercacie postępowanie ciała żyć będziecie. Bo ci są dziećmi Boga, którzy są prowadzeni Duchem Boga. Jako że nie otrzymaliście ducha niewoli znowu ku bojaźni; ale otrzymaliście Ducha usynowienia, w którym wołamy: Abba, Ojcze.”
‭‭List do Rzymian‬ ‭8:12-15‬ ‭


Co jest radosnego w uświadamianiu sobie, że nie mogę żyć własnym życiem? Jeśli Jezus znalazł radość w poddaniu się, czego mam się spodziewać, żyjąc z Chrystusem?

Cytaty zaczerpnięte z "So Send I You", © Discovery House Publishers

czwartek, 23 stycznia 2020

W jakich związkach międzyludzkich szukasz radości?
Bez względu na to, czy ktoś jest mądry, czy głupi, prawy czy nie, czy jest królem czy jest tyranizowanym przez króla, odnosi sukcesy czy porażki, egzystuje w społeczności czy jest samotny, jest uparty czy roztropny, wszyscy bez różnicy kończą się w ten sam sposób. Wszystko przemija, mówi Salomon i nie jesteśmy w stanie odnaleźć trwałej radości w czymś namacalnym. Katastrofalnie kończą się dla człowieka próby odnalezienia prawdziwej radości w jakichkolwiek mądrościach, spełnieniu ambicji, fizycznym lub intelektualnym odosobnieniu czy w społeczeństwie. Człowiek może odnaleźć radość wyłącznie w osobistym związku z Bogiem.

Jezus Chrystus jest Bogiem zamanifestowanym w ludzkim ciele i powinniśmy ignorować, a wręcz znienawidzić wszystko, co konkuruje z naszym związkiem z Nim.

Prawdziwa radość życia człowieka tkwi w jego relacji z Bogiem, a wielką zaletą hebrajskiego zaufania do Boga jest to, że nie czyni człowieka niezdatnym do rzeczywistego życia. To zawsze jest testem fałszywej religii.

„Bowiem komu wiadomo, co w życiu jest szlachetne dla człowieka w nielicznych dniach jego znikomego istnienia, które niby cień spędza? Kto powiadomi człowieka, co będzie po nim pod słońcem?”
‭‭Księga Koheleta‬ ‭6:12‬ ‭NBG‬‬W jakich miejscach starasz się znaleźć radość? W jakich ambicjach, wierze lub przekonaniach spodziewasz się odkryć radość? W jakich związkach międzyludzkich szukasz radości? 

Cytaty zaczerpnięte z "Still Higher for His Highest", © Discovery House Publishers

poniedziałek, 20 stycznia 2020

Jak często pozwalasz okolicznościom wpływać na Twój nastrój?Wszystkie poziomy radości mieszczą się w sercu. W jaki sposób chrześcijanin może być pełen szczęścia (jeśli szczęście zależy od okoliczności), kiedy jest w świecie, w którym diabeł robi wszystko, co w jego mocy, aby odwrócić dusze od Boga, w którym ludzie są torturowani fizycznie, w którym niektórzy są uciskani i nie dostają szansy? Bycie szczęśliwym w takich warunkach byłoby to rezultatem najnędzniejszego egoizmu. Jednak radosne serce nigdy nie stanowi obelgi, a zewnętrzne okoliczności nigdy nie wpływają na radość.

Biblia wielokrotnie mówi o radości, ale nigdzie nie mówi o "szczęśliwym" chrześcijaninie. Szczęście zależy od tego, co się stanie; radość nie. Pamiętaj, że Jezus posiadał radość i modlił się o to, aby Jego naśladowcy mogli doświadczać pełni Jego radości. 

„Śpiewajcie WIEKUISTEMU pobożni, dziękujcie Jego świętemu Imieniu.”
‭‭Księga Psalmów‬ ‭30:5‬ ‭NBG‬‬Jaki jest Twój stosunek radości do szczęścia w Twoim życiu? Jak często pozwalasz okolicznościom wpływać na Twój nastrój? Jak często jesteś radosny? 

Cytaty zaczerpnięte z "Biblical Psychology", © Discovery House Publishers

piątek, 17 stycznia 2020

Jezus - drzewo życia


Jedynym sposobem, w jaki możemy cieszyć się naszym "drzewem życia", jest wypełnienie celu naszego stworzenia. Jezus Chrystus modlił się o swoich uczniów, aby mogli doświadczać pełni Jego radości. Tym, co podtrzymywało radość Jezusa nie była kwestia trzymania się z dala od rzeczy przyziemnych, ale fakt, że miał Królestwo w sobie. Całe życie naszego Pana było zakorzenione w Bogu, w rezultacie On nigdy nie był zmęczony ani cyniczny.

W granicach narodzin i śmierci mogę robić to, co zechcę; jednak nie mogę się odrodzić, nie mogę też uniknąć śmierci, te dwie granice są kategoryczne. Nie mam nic wspólnego z ustalaniem limitów, ale w ich obrębie mogę tworzyć to, na co mam ochotę. To, czy jestem przygnębiony, czy radosny, zależy od tego, co robię w czasie pomiędzy istniejącymi limitami.

„Ale teraz idę do Ciebie, zatem to mówię na świecie, aby się napełniając mną, mieli w sobie radość.”
‭‭Ewangelia Jana‬ ‭17:13‬ ‭‬‬

Pytania do rozważenia: Jacy ludzie sprawiają, że staję się cyniczny? Dlaczego pozwalam, aby ich wartości i wybory pomniejszały moją radość? Kiedy pozwalam sobie na cynizm, co mówi to moich własnych wartościach? Jakich wyborów mogę dokonać, aby cynizm zastąpić radością? 

Cytaty zaczerpnięte z "Still Higher for His Highest", © Discovery House Publishers